Başa Dön

Site Kullanımı

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

1. Sitenin Mülkiyeti; Kullanım Kurallarının Kabulü
Bu internet sitesinin mülkiyeti BALCILAR GIDA Tic. Ltd. Şti.’ne (“BALCILAR GIDA”) ait olup, işbu Kullanım Kuralları, www.balcilar.com.tr adresinde bulunan BALCILAR GIDA Sanal Market web sitesi için geçerlidir (kısaca "Site" olarak anılacaktır). SİTEYİ KULLANMAKLA, BU KULLANIM KOŞULLARI KABUL EDİLMİŞ OLMAKTADIR; BU HUSUS KABUL EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE, SİTE KULLANILMAMALIDIR. BALCILAR GIDA, kendi inisiyatifine bağlı olarak bu Kullanım Koşulları üzerinde dilediği zaman değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma yapma hakkını saklı tutar. Bu Kullanım Koşulları'nı değişikliklere karşı düzenli olarak kontrol etme sorumluluğu kullanıcıya aittir. Değişikliklerin yayınlanmasından sonra Site'yi kullanmaya devam edilmesi, değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelir. Bu Kullanım Koşulları'na uyulduğu sürece, BALCILAR GIDA, kişisel, münhasır olmayan, devredilebilir olmayan ve sınırlı bir ayrıcalık olan Site'ye girme ve kullanma hakkını kullanıcıya vermektedir.

2. İçerik ve Telif Hakkı Uyarısı
Site'de yer alan her türlü metin, grafik, kullanıcı arabirimi, görsel arabirim, fotoğraf, ticari marka, logo, ses, müzik, artwork ve bilgisayar kodunun ( birlikte "İçerik" olarak anılacaktır ) mülkiyeti, kontrolü veya lisansı, söz konusu içeriğin tasarımı, yapısı, seçimi, koordinasyonu, ifadesi, "görünüm ve yapısı" ve düzenlemesi dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, BALCILAR GIDA’ya aittir ve ticari takdim şekli, telif hakkı, patent ve ticari marka kanunları, çeşitli diğer fikri mülkiyet hakları ve rekabet yasaları ile korunmaktadır. Bu Kullanım Kuralları'nda aksi açıkça belirtilmediği sürece, Site'nin hiçbir kısmı ve hiçbir İçerik BALCILAR GIDA’nın önceden açık yazılı onayı olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, yüklenemez, gösterilemez, sergilenemez, kodlanamaz, tercüme edilemez, herhangi bir şekilde başka bir bilgisayar, sunucu Web sitesi veya diğer yayın veya dağıtım ortamına veya herhangi bir ticari girişim için iletilemez veya dağıtılamaz.

3. Sitenin Kullanımı
Site'nin herhangi bir kısmına veya herhangi bir İçeriğe erişmek, elde etmek, kopyalamak veya izlemek için veya Site'nin veya herhangi bir İçeriğin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde çoğaltmak veya atlamak, Site vasıtasıyla kasıtlı olarak verilmeyen herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla, herhangi bir otomatik cihaz, program, algoritma veya metodoloji, veya bunlara benzer ya da eşdeğer manuel prosesler kullanılamaz. BALCILAR GIDA bu tür faaliyetleri engelleme hakkını saklı tutar. Site'nin herhangi bir bölümüne veya BALCILAR GIDA sunucusuna, Site üzerinde veya Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir servise meşru olmayan yollarla yetkisiz bir şekilde erişilemez, Site veya Site'ye bağlı herhangi bir ağ üzerindeki güvenlik veya doğrulama önlemleri ihlal edilemez. Site'nin herhangi bir diğer kullanıcısı veya ziyaretçisi ya da BALCILAR GIDA’nın başka bir müşterisine ait bilgiler kaynağına kadar takip edilemez. Site'yi veya Site üzerinde veya Site vasıtasıyla verilen herhangi bir servis veya bilgi, Site tarafından belirtildiği şekilde kullanıcı bilgileri hariç kişisel bilgiler de dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere açıklamak amacıyla kullanılamaz. Site'nin ya da BALCILAR GIDA’nın sistem veya ağlarına, Site'ye veya BALCILAR GIDA’ya bağlı herhangi bir sistem ya da şebekenin altyapısına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren her türlü aksiyondan kaçınılmalıdır. Site'nin veya Site üzerinde yürütülen herhangi bir işlemin doğru çalışmasını veya Site'nin başka bir şahıs tarafından güvenli kullanımını etkileyebilecek herhangi bir cihaz, yazılım veya rutin kullanılamaz. Site üzerinde veya Site vasıtasıyla ya da Site üzerinden sunulan herhangi bir servis aracılığıyla BALCILAR GIDA’ya gönderilen mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla taklit başlıklar veya tanımlayıcılar kullanılamaz. Başka biri gibi veya başka birini temsil ediyor gibi davranılamaz veya başka bir şahıs veya kuruluş taklit edilemez. Site' veya herhangi bir İçerik kanuni olmayan veya işbu Kullanım Kuralları'nda yasaklanan bir amaç için veya herhangi bir yasa dışı faaliyet ya da BALCILAR GIDA’nın veya başkalarının haklarını ihlal eden başka bir faaliyetin yürütülmesini sağlamak amacıyla kullanılamaz.

4. Satın Almalar; Ek Kurallar
Kampanyalar, promosyonlar ve diğer benzer özellikler dahil olmak üzere mal veya hizmet alımına ve Site'nin belli kısımlarının veya özelliklerine ilişkin ek kurallar uygulanabilir ve söz konusu kuralların tamamı, bu referansla iş bu Kullanım Kurallarının bir parçası haline gelir. Söz konusu servis veya özelliği kullanmak için yeterli yasal yaşta olunduğunun beyan edilmesi dahil olmak üzere, bahsedilen ek kurallara uymalısınız. İşbu Kullanım Kuralları ve Site'nin belli bir kısmı ya da Site üzerinden ya da Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir hizmet için yayınlanmış ek kurallar arasında bir farklılık olması durumunda, Site'nin ilgili kısmının veya spesifik hizmetin kullanımında söz konusu ek kurallar geçerli olacaktır.

5. Hesaplar, Şifreler ve Güvenlik
Site üzerinde veya Site vasıtasıyla sunulan belli özellikler veya hizmetler, bir hesap açılmasını (e-posta ve şifre oluşturmanızı) gerektirmektedir. Şifre dahil olmak üzere hesapta bulunan bilginin gizliliğini koruma sorumluluğu ve bu bilgilerin güvenliği ve gizliliği sağlanmadığı takdirde hesapta gerçekleşen hür türlü faaliyete ilişkin sorumluluk tamamen kullanıcıya aittir. Başka birinin e-postası, şifresi veya hesabı, söz konusu e-posta, şifre veya hesabın sahibinin açık izni ve onayı olmadan kullanılamaz. BALCILAR GIDA, bu yükümlülüklere uyulmaması sonucu ortaya çıkacak hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu olamaz ve olmayacaktır.

6. Güvenli Alışveriş
Kredi kartı numarası online kredi kartı uygulaması tarafından şifrelenerek bankaya iletilmekte ve üçüncü şahıslarla asla paylaşılmamaktadır.

BALCILAR GIDA, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere, müşteri siparişlerinin tamamlanması için 3D ödeme seçeneğini zorunlu kılabilir.

7. Gizlilik
Bu Siteyi kullanmakla kullanıcı internet iletimlerinin hiçbir zaman tamamen özel veya güvenli olmayacağını kabul etmektedir.

8. Uyarılar
BALCILAR GIDA, SİTE'NİN VEYA SİTE'NİN HERHANGİ BİR İÇERİĞİ, SERVİSİ VEYA ÖZELLİĞİNİN HATASIZ, KESİNTİSİZ OLACAĞINI YA DA HERHANGİ BİR KUSURUN DÜZELTİLECEĞİNİ, SİTENİN KULLANIMININ BELİRLİ SONUÇLAR SAĞLAYACAĞINI VAAT ETMEZ. SİTE VE İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" VE "OLDUĞU KADARIYLA" VERİLMEKTEDİR. SİTE'DE YER ALAN TÜM BİLGİLER HABER VERMEDEN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. BALCILAR GIDA, SİTE'DEN İNDİRİLEN HERHANGİ BİR DOSYANIN VEYA DİĞER VERİNİN VİRÜSLER, BULAŞICI VEYA YOK EDİCİ ÖZELLİKLER TAŞIMAYACAĞINI GARANTİ EDEMEZ. BALCILAR GIDA, DOĞRULUK, İHLALSİZLİK, TİCARİLİK VE BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA GİZLİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDER. BALCILAR GIDA SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ OLARAK ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARIN HAL, İHMAL VE DAVRANIŞINA İLİŞKİN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU REDDEDER. SİTENİN VE BAĞLANTILI SİTELERİN KULLANIMINA İLİŞKİN TÜM SORUMLULUK KULLANICIYA AİTTİR. SİTE VEYA İÇERİĞİYLE İLGİLİ HER TÜRLÜ MEMNUNİYETSİZLİĞE İLİŞKİN OLARAK YAPILMASI GEREKEN SİTE'NİN VEYA SÖZ KONUSU İÇERİĞİN KULLANIMINA SON VERMEKTİR Kİ BU DA TARAFLAR ARASINDAKİ ANLAŞMANIN BİR PARÇASIDIR. YUKARIDA YAZILANLARIN GENELLİĞİNE ZARAR GELMEKSİZİN, BALCILAR GIDA HER BİR ÜRÜN TANIMININ DOĞRULUĞU VEYA EKSİKSİZLİĞİNE İLİŞKİN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU REDDEDER. TÜM ÜRÜN TANIMLARI ÜRÜNÜN TEDARİKÇİSİNDEN ALINMAKTADIR. Yukarıdaki uyarı sadece herhangi bir yüklenimi yerine getirmeme, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, işletim veya iletimde gecikme, bilgisayar virüsü, iletişim hattı arızası, hırsızlık, imha, yetkisiz erişim, değişiklik veya kullanım, sözleşme ihlali, haksız fiil, özensizlik veya diğer hukuki sebep sonucu ortaya çıkan kayıp, sorumluluk veya hasarlar için geçerlidir. Bu web sitesinde gösterilen ürünlerin renkleri mümkün olduğunca doğru gösterilmeye çalışılmaktadır. Bununla beraber, renkler monitörünüze bağlı olduğundan, monitör ekranınızın herhangi bir rengi doğru göstereceği garanti edilememektedir. BALCILAR GIDA dilediği zaman aşağıda sayılan eylemleri haber vermeden yapma hakkına sahiptir: (1) Site veya Site'nin herhangi bir kısmının işletimini veya erişimini herhangi bir sebeple değiştirme, durdurma veya iptal etme; (2) Site'yi veya Site'nin herhangi bir kısmını ve geçerli politika veya kuralları değiştirme; (3) olağan veya olağandışı bakım, hata düzeltimi veya diğer değişiklikleri yapmak için Site veya Site'nin herhangi bir kısmının işletimine ara verme ve (4) ürünlerin sipariş miktarlarına ilişkin sınırlamalar uygulama.

9. Tazminat
BALCILAR GIDA’yı, müdürlerini, hissedarlarını, çalışanlarını ve iştiraklerini Site'nin kullanımı ile ilgili olarak BALCILAR GIDA aleyhinde herhangi bir üçüncü şahıs tarafından öne sürülebilecek her türlü talep, zarar, sorumluluk, iddia veya gidere karşı (vekalet ücretleri dahil olmak üzere) muaf tutmak ve tazmin etmek kullanıcı tarafından kabul edilmektedir.

10. Kullanım Kurallarının İhlali
Site'nin kullanımı ile ilgili herhangi bir soruşturma veya şikayet ile ilgili olarak veya BALCILAR GIDA’nın hakları veya mülkiyeti ya da BALCILAR GIDA müşterileri dahil olmak üzere Site'nin ziyaretçileri veya kullanıcılarının hakları ve mülkiyetine zarar verebilecek veya müdahalede bulunabilecek herhangi bir kişiyi tanımlamak, bu kişiyle irtibat kurmak veya aleyhinde yasal işlem başlatmak için bilgi paylaşımının gerekli olduğunun tespiti halinde, BALCILAR GIDA, kullanıcı bilgilerini (kimlik bilgileri dahil olmak üzere) paylaşabilir. BALCILAR GIDA, yürürlükteki herhangi bir kanun, yönetmelik, yasal süreç veya resmi talebe uymak için gerekli gördüğü bilgileri paylaşma hakkını saklı tutar. BALCILAR GIDA, ayrıca yürürlükteki kanunun bu tür bir paylaşımı gerektirdiğini veya müsaade ettiğini tespit ettiği takdirde, dolandırıcılıktan korunma amacı ile diğer şirket ve kurumlarla bilgi alışverişi dahil olmak üzere, bilgilerinizi açıklayabilecektir. BALCILAR GIDA ile Site aracılığıyla veya Site üzerinden veya Site vasıtasıyla sunulan herhangi bir hizmet aracılığıyla gönderilen ileti veya iletişimi BALCILAR GIDA’nın saklayabileceğini ve kanunen gerektiği takdirde ya da BALCILAR GIDA (i) yasal sürece uymak, (2) işbu Kullanım Kuralları'nı tatbik etmek, (3) söz konusu verilerin başkalarının haklarını ihlal ettiğine dair iddialara yanıt vermek veya (4) BALCILAR GIDA’nın, çalışanlarının, Site'nin kullanıcı ve ziyaretçilerinin ve kamu haklarını, mülkiyetini veya güvenliğini korumak amacıyla bu tür bir saklama veya paylaşımın gerekli olduğunu düşündüğü takdirde söz konusu verileri paylaşabilir. İşbu Kullanım Kuralları'nı veya toptan siparişte bulunma gibi, Site'nin kullanımı ile ilgili diğer anlaşma veya kuralların ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, BALCILAR GIDA’nın kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeden Site'ye erişimi iptal edebilir ve/veya gelecekte Site'ye erişimi engelleyebilir. İşbu Kullanım Kuralları'nın her türlü ihlal kanunsuz ve haksız bir uygulama teşkil eder ve BALCILAR GIDA için telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabilir. BALCILAR GIDA, kendi inisiyatifine dayanarak ve önceden haber vermeden Site'ye erişimi bir nedene dayanarak iptal edebilir ve sebepler (sayılanlarla sınırlı olmamak kaydıyla), (1) kanun icra mercilerinin veya diğer resmi makamların talepleri, (2) tarafınızca yapılan bir talep, (3) Site'nin ya da Site üzerinden veya Site vasıtasıyla sunulan bir hizmetin sonlandırılması veya önemli ölçüde değiştirilmesi veya (4) beklenmedik teknik husus veya problemleri içerebilir. BALCILAR GIDA işbu Kullanım Kuralları'nın ihlali nedeniyle kullanıcı aleyhinde herhangi bir yasal işlem başlattığı takdirde, kendisine tanınan diğer haklara ek olarak söz konusu işlemin makul vekalet ücretleri ve masraflarını da tahsil etmeye yetkilidir ve kullanıcı da söz konusu masrafları ödemeyi kabul eder. BALCILAR GIDA işbu Kullanım Kuralları'nın ihlali sonucunda Site'ye erişimin feshedilmesi nedeniyle kullanıcıya veya üçüncü bir şahsa karşı sorumlu olmayacaktır.

11. Geçerli Kanun, Anlaşmazlıkların Çözümü
Site'ye erişim veya Site'nin kullanımı ile ilgili tüm hususlar, tüm ihtilaflar dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve İzmir Merkez Mahkemeleri yetkilidir.

12. Diğer Hükümler
İşbu Kullanım Kuralları'nın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hükümler, asgari ölçüde kısıtlanacak veya kaldırılacak ve işbu Kullanım Kuralları'nın geçerliliğinin devam edebilmesi için bu Kullanım Kuralları'nın amacına yakın geçerli bir hükümle değiştirilecektir. İşbu Kullanım Kuralları, kullanıcı ve BALCILAR GIDA arasında Site'nin kullanımına ilişkin anlaşmanın bütününü temsil eder ve kullanıcı ve BALCILAR GIDA arasında söz konusu kullanıma ilişkin olarak önceden yapılmış diğer tüm sözlü veya yazılı anlaşma veya ön anlaşmaları iptal eder. Kullanıcının BALCILAR GIDA ile yapacağı bir satın alma anlaşmasında aksi belirtilmediği sürece, BALCILAR GIDA işbu Kullanım Kuralları'na aykırı herhangi bir teklifi kabul etmeyecektir ve bu türden tüm teklifler kesin olarak reddedilir. BALCILAR GIDA’nın işbu Kullanım Kuralları'nın kesin olarak uygulanmasında ısrar etmemesi, BALCILAR GIDA’nın herhangi bir hükümden veya işbu Kullanım Kuralları'nı ileride tatbik etmekten vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacağı gibi BALCILAR GIDA ve tarafınız veya herhangi bir şahıs arasındaki herhangi bir davranış şeklinin, işbu Kullanım Kuralları'nın herhangi bir hükmünü değiştirdiği varsayılmayacaktır. İşbu Kullanım Kuralları, herhangi bir üçüncü şahsa herhangi bir hak veya kanun yolu tanıdığı şeklinde yorumlanmayacaktır.

13. Geribildirim ve Bilgilendirme
Bu sitede verdiğiniz her türlü geribildirim gizli olmayan bilgi sayılacaktır. BALCILAR GIDA söz konusu bilgileri kısıtlamasız bir şekilde kullanmakta serbesttir.

Bu web sitesinde yer alan bilgiler önceden haber vermeden değiştirilebilir.